Vedenie

Riaditeľ
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
E-mail: slavomir.michalek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 12

Zástupkyňa riaditeľa
Diana Duchoňová, PhD.
E-mail: diana.duchonova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 13

Zástupca riaditeľa
Adam Hudek, PhD.
E-mail: adam.hudek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 13

Vedecký tajomník
Maroš Hertel, PhD.
E-mail: maros.hertel@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 11