Knižnica

Knižnica je príručnou knižnicou pre vedeckých pracovníkov Historického ústavu SAV. Mimo ústavným pracovníkom poskytuje po dohovore prezenčné služby.

Akvizícia je orientovaná hlavne na základné historické práce a na literatúru, ktorá súvisí s vedeckými projektmi, ktoré sa na ústave riešia.

Knižnica eviduje, spravuje a ochraňuje knižničné, informačné a dokumentačné fondy.

Vytvára:

Pracovníci:

Kamila Bzdúšková
Mgr. Veronika Pauková
Katarína Sithová Stefaniová
Ing. Monika Zvalová

Knižný a výpožičný poriadok:

Verzia WORD | PDF