Monografie, Zborníky 2008

Rok 2008

La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik: dans les archives du Service historique de la Défense.

Édition documentaire présentée par Fréderic Guelton, Emmanuelle Braud et Michal Kšiňan. Paris: Service historique de la Défense, 2008. 253 s. ISBN 978-2-1109-6334-5.
LENGYELOVÁ, Tünde – VÁRKONYI, Gábor.

Báthory: život a smrť.

Praha: Ottovo nakladatelství, 2009. 304 s. ISBN 978-80-7360-844 6.
BARTLOVÁ, Alena – THURZO, Ivan.

Slovenský Perikles. Vynikajúci a preto nežiadúci: náčrt životnej cesty prvého predsedu československej vlády – Slováka Dr. Milana Hodžu.

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008. 248 s. ISBN 978-80-8061-329-7.
BYSTRICKÝ, Valerián.

Od autonómie k vzniku Slovenského štátu: výber zo štúdií.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2008. 301 s. ISBN 978-80-969782-5-0.
BYSTRICKÝ, Valerián – LONDÁK, Miroslav – LONDÁKOVÁ, Elena – MICHÁLEK, Slavomír – PEŠEK, Jan – PETRUF, Pavol – SIKORA, Stanislav.

Rok 1968 na Slovensku a v Československu: chronológia udalostí.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2008. 308 s. Prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-51-030905. ISBN 978-80-969782-3-6.
GAUČÍK, Štefan.

A jog erejével: a szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése: dokumentumok 1918-1938. 1. vyd.

Bratislava: Kalligram, 2008. 516 s. ISBN 978-80-8101-078-1.
HLAVAČKOVÁ, Miriam.

Kapitula pri Dóme sv. Martina – intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí.

Bratislava: Pro Historia, 2008. 210 s. ISBN 978-80-970060-2-0.
HLAVINKA, Ján – KAMENEC, Ivan.

Spory o biskupa Vojtaššáka: politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938- 1945.

Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008. 63 s. ISBN 978-80-969857-1-5.
KÁZMEROVÁ, Ľubica – ORLOF, E.

Slovensko – poľské vzťahy 1918-1945 očami diplomatov (venované stému výročiu narodenia prof. Henryka Batowského).

Bratislava: Historický ústav SAV a Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Slovenskej republike, 2008. 160 s.
KOHÚTOVÁ, Mária.

Slovensko a Slováci v novoveku.

Trnava: Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2008. 174 s. ISBN 978–80-8082-204-0.
KOHÚTOVÁ, Mária.

Vybrané kapitoly z dejín novoveku. 1. vyd.

Trnava: Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. 175 s. Bibliotheca historica Tyrnaviensia, 2. zv. ISBN 978-80-8082-205-7.
KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol.

Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. 1.vyd.

Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. 255 s. ISBN 978-80-224-1034-2.
KRAJČOVIČ, Milan.

Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936-1940/1944: maďarské dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe. 1. vyd.

Bratislava, 2008. 439 s. ISBN 978-80-8095-034-7.
LEIKERT, Jozef – DUBNIČKA, Ivan – FERENČUHOVÁ, Bohumila – HRUŠOVSKÝ, Ivan – JABLONICKÝ, Viliam – KOVÁČ, Dušan – KRAJČOVIČOVÁ, Natália – MICHALÁČ, Jozef – OPAT, Jaroslav – RYCHLÍK, Jan – ZEMKO, Milan.

Politik s dušou filozofa: miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách.

Bratislava: Spoločnosť Pro História a Historický ústav SAV, 2007. 255 s. ISBN 978-80-969847-2-5.
LEIKERT, Jozef.

Taký bol Ladislav Mňačko: v historickom kontexte do roku 1968.

Bratislava, 2008. 407 s. ISBN 978-80-969654-2-7.
LONDÁKOVÁ, Elena.

Modernizácia výchovy a vzdelávania na Slovensku v 2. polovici 20. storočia: (pokusy a hľadania). 1. vyd.

Bratislava: VEDA Vydavateľstvo SAV, 2007. 172 s. ISBN 978-80-224-0992-6.
LONDÁKOVÁ, Elena.

Rok 1968. Novinári na Slovensku. 1.vyd.

Bratislava: Historický ústav SAV v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov, 2008. 210 s. ISBN 978-80-969782-9-8.
MICHÁLEK, Slavomír.

Rok 1968 a Československo: postoj USA, západu a OSN.

Bratislava: Historický ústav SAV a Ústav pro studium totalitných režimu, 2008. 290 s. ISBN 978-80-969782-4-3.
„Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu: dokumenty I.

Michal Schvarc, Martin Holák, David Schriffl (eds.). 1. vyd.

Bratislava: Ústav pamäti národa a SNM- Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, 2008. 633 s. Dokumenty. ISBN 978-80-89335-02-2.
SIKORA, Stanislav.

Rok 1968: a politický vývoj na Slovensku.

Bratislava: Pro Historia a Historický ústav SAV, 2008. 229 s. ISBN 978-80-970060-1-3.
BAĎURÍKOVÁ, Zita – ČIČAJ, Viliam – DANGL, Vojtech – FALISOVÁ, Anna – HALLON, Ľudovít – HUDEK, Adam – LUKAČKA, Ján – OŽĎÁNI, Ondrej – PETRÍK, Vladimír – ROGUĽOVÁ, Jaroslava – ŠALKOVSKÝ, Peter – ŠUBA, Andrej.

Ottova praktická encyklopédia Slovensko.

Praha: Ottovo nakladatelství ; Bratislava: Ottovo nakladateľstvo, 2008. 672 s. ISBN 978-80-7360-668-8.
BEUSHAUSEN, Reiner – HORČÁKOVÁ, Václava – KÖHLER, Ralf – REXOVÁ, Kristina – SEDLIAKOVÁ, Alžbeta.

Bibliographie zur Geschichte der Böhmischen Länder und der Slowakei.

Marburg: Verlag Herder- Institut, 2007. 671 s. Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 42. ISBN 978-3-87969-341-2.
International bibliography of historical sciences: [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť].

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. ISSN 0074-2015.
KOVÁČ, Dušan – HUDEK, Adam – HADLER, Frank.

Vademecum súčasných dejín – Slovensko. 1. vydanie.

Berlin; Bratislava; Historický ústav SAV, 2008. 88 s. Práca vyšla z poverenia nadácie Bundestiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. ISBN [sine].
ČECH, Jaroslav – ŠOLTÉS, Peter – GÁBOR, Milan – VARGA, Vladimír.

Farnosť Slovinky a Jozef Zmij Miklošík.

Media, 2000, 2008. 72 s. ISBN [sine]. 
LUKAČKA, Ján – BÓNA, Martin – WIEDERMANN, Egon.

Kultúrno-historické pamiatky obce Klátova Nová Ves. 1. vyd.

Klátova Nová Ves: vyd. Tristanpress, 2007. 54 s. ISBN 978-80-89173-18-1.
Vznik Slovenského štátu: 14. marec 1939. Spomienky aktérov historických udalostí. 1. diel.

Editor Valerián Bystrický, Róbert Letz, Ondrej Podolec; prekladateľ Michal Schvarc ( s. 74-82).

Bratislava: AEPress v spolupráci s Centrom excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri Historickom ústave SAV, Pedagogickou fakultou UK a Ústavom pamäti národa, 2007. 340 s. ISBN 978-80-88880-79-0.
Storočie škandálov: aféry v moderných dejinách Slovenska.

Zostavili Valerián Bystrický a Jaroslava Roguľová.

Bratislava: Pro Historia: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008. 248 s. Kniha vyšla s finančnou podporou Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín. ISBN 978-80-970060-3-7.
Rolul Bisericii Si Al Vietii Religioase In Istoria Romaniei Si Slovaciei In Contextul Europei Centrale.

Editat de Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič.

Cluj-Napoca: Academy of Romania: Science Academy of Slovakia, 2008. 206 s. ISBN 978-973-171-435-6.
Solidaritatea Miscarilor Nationale in Europa Centrala si de Sud-Est 1895-1906.

Editors Nicolae Edroiu, Milan Krajčovič.

Cluj-Napoca: Rumänische Akademie; Bratislava: Slowakische Akademie der Wissenschaften, 2008. 186 s. ISBN 978-973-109-100-6.
MOROVICS, Miroslav Tibor.

XXV. zborník dejín fyziky: MESDEF 2007. 14. Medzinárodný seminár dejín fyziky. Prievidza, Rekreačné stredisko Púšť 6.-8. 9. 2007

Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV: Odborná skupina dejín a metodológie fyziky SFS : Historický ústav SAV, oddelenie dejín vied a techniky: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2008. 190 s. ISBN 978-80969508-4-3.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela – PAPSONOVÁ, Mária.

Spomienky Heleny Kottannerovej: hodnoverné rozprávanie dvornej dámy o krádeži kráľovskej koruny, o odhodlanej kráľovnej Alžbete, o tom, prečo sa Ladislav Pohrobok nenarodil v Bratislave a ako ho vďaka dvom odvážnym ženám korunovali za uhorského kráľa (1439-1440). 1 vyd.

Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2008. 87 s. ISBN 978-80-85501-41-4.
LUKAČKA, Ján – TURČAN, Vladimír – ČIČAJ, Viliam – KOHÚTOVÁ, Mária.

Chronológia starších slovenských dejín.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vyd. Prodama, [sine]. 315 s. Prácu finančne podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-51-03905. ISBN 978-80-969782-8-1.
LONDÁK, Miroslav – LALUHA, Ivan – LONDÁKOVÁ, Elena – MICHÁLEK, Slavomír – PEŠEK, Jan – SIKORA, Stanislav – ŽATKULIAK, Jozef.

Rok 1968: eto Vaše delo: cyklus prednášok v Slovenskom inštitúte v Prahe.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2008. 191 s. ISBN 978-80-969782-7-4.
TURČAN, Vladimír – LUKAČKA, Ján – ČIČAJ, Viliam – KOHÚTOVÁ, Mária – PODRIMAVSKÝ, Milan – BARTLOVÁ, Alena – KÁZMEROVÁ, Ľubica – BARNOVSKÝ, Michal – LONDÁK, Miroslav – LONDÁKOVÁ, Elena – PEŠEK, Jan – PETRUF, Pavol – SIKORA, Stanislav – HLAVOVÁ, Viera.

Dejiny Slovenska: dátumy, udalosti, osobnosti. 1. vydanie.

Bratislava: Slovart; Praha: Libri, 2007. 882 s. ISBN 987-80-8085-596-3 (Slovart).
TURČAN, Vladimír – LUKAČKA, Ján – ČIČAJ, Viliam – KOHÚTOVÁ, Mária – PODRIMAVSKÝ, Milan – BARTLOVÁ, Alena – KÁZMEROVÁ, Ľubica – BARNOVSKÝ, Michal – LONDÁK, Miroslav – LONDÁKOVÁ, Elena – PEŠEK, Jan – PETRUF, Pavol – SIKORA, Stanislav – HLAVOVÁ, Viera.

Dějiny Slovenska v datech.

Editori projektu Miroslav Londák, Vlasta Jaksicsová. Odborná spolupráca Jozef Žatkuliak. Praha (Libri); Bratislava (Slovart), 2008. 885 s. ISBN 978-80-7077-187-5 (Libri).
IVANIČKOVÁ, Edita – BARNOVSKÝ, Michal – ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar – HOLEC, Roman – JAKSICSOVÁ, Vlasta – KÁZMEROVÁ, Ľubica – KOVÁČ, Dušan – LEIKERT, Jozef – LONDÁK, Miroslav – MANNOVÁ, Elena – MICHÁLEK, Slavomír – MIKULIČOVÁ, Ivanka – PEŠEK, Jan – PETRUF, Pavol – ZAVACKÁ, Katarína – ZAVACKÁ, Marína – ZEMKO, Milan – ŽATKULIAK, Jozef.

Z dejín demokratických a totalitných režimov: na Slovensku a v Československu v 20. storočí: historik Ivan Kamenec 70- ročný.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2008. 413 s. ISBN 978-80-969782-6-7.
ADAM, Ján – JAVOR, Martin – JANURA, Tomáš – KAMENICKÝ, Miroslav – KÓNYOVÁ, Annamária – KÓNYA, Peter – KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – KOWALSKÁ, Eva – LENGYELOVÁ, Tünde – MALOVECKÁ, Milota.

Nový pohľad na svet: čas osvietených vládcov od protihabsburských povstaní po začiatky slovenského národného obrodenia.

Editor Pavel Dvořák, vedecký redaktor Peter Kónya, recenzent Jozef Baďurík. 1 vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2007. 455 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, VIII. ISBN 978-80-89222-46-9.
DONČOVÁ, Angelika – HOLEC, Roman – HRNČIAROVÁ, Daniela – KAMENICKÝ, Miroslav – KMEŤ, Miroslav – KOWALSKÁ, Eva – KURUCÁROVÁ, Jana – KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – MALOVECKÁ, Milota – MOROVICS, Miroslav Tibor – ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter – ZUBKO, Peter.

Na prahu modernej doby: súmrak stavovskej, úsvit národno-občianskej spoločnosti.

Hlavný redaktor Pavel Dvořák, vedeckí redaktori Dušan Škvarna, Peter Šoltés, recenzent Július Alberty. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2008. 391 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, IX. ISBN 978-80-89222-59-9.
HRADSKÁ, Katarína.

Židovská Bratislava. 1. vyd.

Bratislava: Albert Marenčin, 2008. 247 s. ISBN 978-80-89218-80-6.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography: multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Volume 40 Part 1

Brepols: International Medieval Institute University of Leeds, 1967-. ISSN 0020 -7950. Dostupné na internete: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography: multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Volume 40 Part 2

Brepols: International Medieval Institute University of Leeds, 1967-. ISSN 0020 -7950. Dostupné na internete: http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html
DEJMEK, Jindřich – ELDIN, Grégoire – FERENČUHOVÁ, Bohumila.

Francie a zrození Československa: společná cesta k demokratické Evropě (1914-1925): katalog výstavy.

Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2008. 159 s. ISBN 978-80-86345-70-3.
FERENČUHOVÁ, Bohumila.

Francúzsko a slovenská otázka 1789-1989. 1. vyd.

Bratislava: VEDA, 2008. 291 s. ISBN 978-80-224-1038-0.
BYSTRICKÝ, Peter.

Sťahovanie národov (454-568) – Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania.

Bratislava: PRO HISTORIA, 2008. 203 s.  ISBN 978-80-970060-0-6.
BARTLOVÁ, Alena – LETZ, Róbert.

Dejepis: národné dejiny pre 3. ročník gymnázií.
2. vydanie.


Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008. 191 s. ISBN 978-80-10-01427-9.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006