Monografie, Zborníky 2018

Rok 2018

LONDÁK, Miroslav - Šikova ekonomická reforma a SlovenskoLONDÁK, Miroslav

Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Recenzenti: Tomáš Gábriš, Zdeněk Jirásek. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018. 222 s. ISBN 978-80-224-1687-0.
Anna Fundárková - Barokový aristokrat.Anna Fundárková

Barokový aristokrat.

Recenzenti: Mária Kohútová, Géza Pálffy,. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 231 s. ISBN 978-80-224-1694-8.
Zuzana Poláčková - Úloha slovenskej sociálnej demokracie v procese etablovania sa a vzniku prvej ČSRZuzana Poláčková

Úloha slovenskej sociálnej demokracie v procese etablovania sa a vzniku prvej ČSR.

Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung – zastúpenie v SR, 2018. 52 s. ISBN 978-80-89149-61-2.
Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017 = Slovak Architecture Yearbook 2016/2017Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017 = Slovak Architecture Yearbook 2016/2017.

Editorky: Henrieta Moravčíková, Andrea Kellö Žačoková ; recenzenti: Ľubica Vítková, Mária Topolčanská. Bratislava : SLOVART, 2018. 167 s. ISBN 978-80-556-3257-5.
História zadnými dverami : menej známe príbehy zo slovenských aj svetových dejín.História zadnými dverami : menej známe príbehy zo slovenských aj svetových dejín.

Zostavil Slavomír Michálek. Bratislava : Promedia, 2018. ISBN 978-80-8159-680-3.
Detva : monografia mesta.Detva : monografia mesta.

Zostavovatelia: Anna Ostrihoňová, Mária Ďurková, Renata Babicová, Milan Križo, Peter Urban ; recenzenti: Vladimíra Fabriciusová, Pavol Maliniak, Ľubica Kázmerová, Jolana Darulová, Katarína Koštialová. Mesto Detva, 2018. 349 s. ISBN 978-80-9730011-2-5.
Eva Frimmová - Mária Kohútová (eds.) - Reformácia a jej dôsledky na SlovenskuEva Frimmová – Mária Kohútová (eds.)

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku

Recenzenti: Diana Duchoňová, Miroslav Kamenický. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Historický ústav SAV v Bratislave : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Sekcia pre cirkevné dejiny, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, 2018. 356 s. ISBN 978-83-8111-083-9
Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (eds.) - Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext.Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (eds.)

Eigentumsregime und Eigentumskonflikte im 20. Jahrhundert : Deutschland und die Tschechoslowakei im internationalen Kontext.

Essen : Klartext Verlag, 2018. 423 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch – Slowakischen Historikerkommission, 23. ISBN 978-3837-519433.
JAKOBYOVÁ, Barbora - NIŽŇANSKÝ, Eduard - Dejiny Židovskej komunity v Dolnom Kubíne.JAKOBYOVÁ, Barbora – NIŽŇANSKÝ, Eduard

Dejiny Židovskej komunity v Dolnom Kubíne.

Recenzenti: Martina Fiamová, Jana Tulkisová. 1. vyd. Bratislava : Izraelská obchodná spoločnosť na Slovensku, 2018. 240 s. + 24 s. obraz.príloha. ISBN 978-80-971954-4-1.
Miroslav Palárik, Alena Mikulášova, Martin Hetényi, Robert Arpáš - The City and Region Against the Backdrop of Totalitarianism : Images from the Life in the Slovak Republic (1939-1945), Illustrated by the City of Nitra and its Surroundings.Miroslav Palárik, Alena Mikulášova, Martin Hetényi, Robert Arpáš

The City and Region Against the Backdrop of Totalitarianism : Images from the Life in the Slovak Republic (1939-1945), Illustrated by the City of Nitra and its Surroundings.

Reviewers Ivan Kamenec, Jan Rychlík. Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang, 2018. 280 s. Studies in Politics, Security and Society, 17. ISBN 978-3-631-74581-6. ISSN 2199-028X.
Roman Holec, Jan Němeček - Československo. Náš společný domovRoman Holec, Jan Němeček

Československo.

Náš společný domov : slávnostní přednášky Akademie věd České republily.Praha : Nakladatelství Academia : Historický ústav, 2018. 81 s. ISBN 978-80-200-2933.
Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss a kol. - Slovensko - evropský příběhMiroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss a kol.

Slovensko – evropský příběh

Praha : Academia, 2018. 340 s. ISBN 978-80-200-2882-2.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava - DRÁBIK, Jakub - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav - Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu.ROGUĽOVÁ, Jaroslava – DRÁBIK, Jakub – LONDÁK, Miroslav – LONDÁKOVÁ, Elena – PEŠEK, Jan – SABOL, Miroslav – SIKORA, Stanislav

Slováci a Československá socialistická republika : liberalizácia, normalizácia a pád komunistického režimu.

XIII d. Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. 1. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 190 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov.
Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej službyMuži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby

Zostavovateľ Slavomír Michálek. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018. 574 s. Sláva Šľachetným, V. ISBN 978-80-97-2016-54
Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana KamencaHistorik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca

Kolektívnu monografiu zostavili: Jaroslava Roguľová, Vlasta Jaksicsová ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018. 583 s. ISBN 978-80-224-1653-5
Architektúra & urbanizmusArchitektúra & urbanizmus

Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmuRočník 52, Číslo 1 – 2 / 2018ISSN:0044-8680Moravčíková, Henrieta Šéfredaktor
Nakladateľské údaje: Bratislava : Historický ústav SAV vo VEDA, 2018, 155 s.
Česko-slovenská historická ročenka 2016Česko-slovenská historická ročenka 2016

Umenie vo vojne – vojna v umení : (pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení).Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc. In Česko-slovenská historická ročenka, 2017, s. 143-222.
LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír: DubčekLONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír

Dubček

Recenzenti: Ján Danek, Tomáš Gábriš, Zuzana Poláčková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018. 532 s. ISBN 978-80-224-1651-1
História. Revue o dejinách spoločnosti.História. Revue o dejinách spoločnosti.Redaktor: Fabricius, Miroslav, Nakladateľské údaje: Bratislava : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť SAV : HISTÓRIA, 2018, Vol. 17, č. 1, Extra, 50 s., ISSN:1335-8316
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 82. 2013.International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 82. 2013.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2018. 417 s. ISBN 978-3-11-052828-2. ISSN 0074-2015.
Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identitzy slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí.Konfesia a národ : kontexty konfesionálnej a národnej identitzy slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí.

Eds. Mária Žiláková, Krisztína Eszter Szudová a József Demmel. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2017. 253 s. Kor/ridor Knihy, 11. ISBN 78-615-5615-70-2. ISSN 2064-7727.
Ľudácka prevýchova : Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20ZAVACKÁ, Marína.

Ľudácka prevýchova : Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela č. 20

Recenzenti: Michal Schvarc, Ondřej Hledík. Bratislava : Artforum, 2018. 198 s. ISBN 978-80-8150-210-1
Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989.Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989.

Detlef Brandes, Edita Ivaničková und Jiří Pešek (Hg.). Essen : Klartext Verlag, 2018. 359 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommision, 22. ISBN 978-3-8375-1905-1.
"aki tót pap létére is magyar író". Haan Lajos levelei és visszaemlékezései.„aki tót pap létére is magyar író“. Haan Lajos levelei és visszaemlékezései.

Szerkesztette: Demmel József, Katona Csaba. Békéscsaba ; Budapest : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku : Magyar tudományos Akademia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. 419 s. ISBN 978-615-5615-69-6.
Paměť - expozice - ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu.Paměť – expozice – ukládání : muzealizace dějin v česko-německo- slovenském kontextu.

Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulz Wessel (eds.). Praha : Česko-německá komise historiků : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 177 s. ISBN 978-80-87782-73-6.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006