Monografie, Zborníky 2021

Rok 2021

Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska.Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska.

Zostavili: Ľudovít Hallon, Diana Duchoňová ; recenzenti: Peter Mičko, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021. 371 s. ISBN 978-80-224-1922-2
Človek raného novoveku.Človek raného novoveku.

Zostavili: Diana Duchoňová, Matej Hanula ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 440 s. ISBN 978-80-224-1887-4
Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča.
Dlhá cesta od monarchie k republike : zmeny režimov, myslenia a životného štýlu na Slovensku a v strednej Európe od polovice 19. do polovice 20. storočia. Jubileum Dušana Kováča.

Zostavovateľ: Matej Hanula ; recenzenti: Slavomír Michálek, Ján Danek. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2021. 463 s. ISBN 978-80-224-1921-5
HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal - Kronika Slovenského štátu 1941-1943HALLON, Ľudovít – BAKA, Igor – FALISOVÁ, Anna – FIAMOVÁ, Martina – HABERLANDOVÁ, Katarína – HANULA, Matej – HLAVINKA, Ján – HOLKO, Ján – KÁZMEROVÁ, Ľubica – MEDVECKÝ, Matej – SABOL, Miroslav – SCHVARC, Michal.

Kronika Slovenského štátu 1941-1943.

Recenzenti: Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1
Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948Hív az anyaföld? : a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcsere 1946-1948.

Szerkesztette: Mária Zsilák, József Demmel ; lektorálta: Štefan Šutaj, Attila Simon. Békéscsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2020. 356 s. ISBN 978-615-5330-14-8
If This Is a Woman : Studies on Women and Gender in the HolocaustIf This Is a Woman : Studies on Women and Gender in the Holocaust.

Edited by: Denisa Nešťáková, Katja Grosse-Sommer, Borbála Klacsmann, Jakub Drábik. Boston : Academic Studies Press, 2021. 292 pp. ISBN 9781644697108
HABERLANDOVÁ, Katarína - VOĽANSKÁ, Ľubica - AvionHABERLANDOVÁ, Katarína – VOĽANSKÁ, Ľubica.

Avion.

Recenzenti: Jana Nosková, Peter Szalay. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2021. 182 s. ISBN 978-80-973372-8-5
POSCH, Martin: Spojenectvo z núdze : spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny.POSCH, Martin.

Spojenectvo z núdze : spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny.

Recenzenti: Igor Baka, Pavel Kreisinger. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 175 s. ISBN 978-80-224-1895-9
FERENČUHOVÁ, Bohumila: Bohdan Pavlů : politická biografia 1883 –1938.FERENČUHOVÁ, Bohumila.

Bohdan Pavlů : politická biografia 1883 –1938.

Recenzenti: Dušan Kováč, Ľubica Harbuľová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 511 s. ISBN 978-80-224-1885-0
MICHÁLEK, Slavomír: Československé menové zlato 1938 – 1982.MICHÁLEK, Slavomír.

Československé menové zlato 1938 – 1982.

Recenzenti: Juraj Marušiak, Marián Manák. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 470 s. ISBN 978-80-224-1884-3
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Barbara of Cilli (1392-1451) : a Hungarian, Holy Roman, and Bohemian queen.DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Barbara of Cilli (1392-1451) : a Hungarian, Holy Roman, and Bohemian queen.

Leiden ; Boston : Brill, 2021. 258 pp. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 77). ISBN 978-90-04-49833-4. ISSN 1872-8103
KŠIŇAN, Michal: Milan Rastislav Štefánik : muž, ktorý sa rozprával s hviezdami.KŠIŇAN, Michal.

Milan Rastislav Štefánik : muž, ktorý sa rozprával s hviezdami.

Recenzenti: Roman Holec, Dušan Kováč. Bratislava, Historický ústav Slovenskej akadémie vied : Vydavateľstvo SLOVART, 2021. 399 s. ISBN 978-80-556-3904-8
História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín.
História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín.

Ed. Slavomír Michálek. Bratislava : Premedia, 2021. 572 s. ISBN 978-80-8159-999-6
Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí.Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. storočí.

Zostavovateľ: László Vörös ; recenzenti: Norbert Kmeť, Miroslav Michela. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 374 s. ISBN 978-80-224-1865-2
MICHÁLEK, Slavomír. Mit der Dakota in die Freiheit : Fluchten aus der kommunistischen Tschechoslowakei per Flugzeug und Zug, 1948–1953.MICHÁLEK, Slavomír.

Mit der Dakota in die Freiheit : Fluchten aus der kommunistischen Tschechoslowakei per Flugzeug und Zug, 1948–1953.Recenzenti: Ladislav Kudrna, Zuzana Poláčková. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 224 s. ISBN 978-3-8382-1498-6
V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej.V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej.

Zostavila Gabriela Dudeková Kováčová ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Šoltés. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 607 s. ISBN 978-80-224-1897-3
MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia v 1. ČSR : politické ambície a sklamania.MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína.

Židia v 1. ČSR : politické ambície a sklamania.

Recenzenti: Milan Katuninec, Martina Fiamová. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2021. 189 s. ISBN 978-80-569-0786-3
Človek modernej doby.Človek modernej doby.

Zostavovatelia: Matej Hanula, Diana Duchoňová ; recenzenti: Marián Manák, Miroslav Lysý. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020. 423 s. ISBN 978-80-224-1880-5
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Pod vládou ženy : rytier bez kráľa I. časť (1437 - 1442) : Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba.DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Pod vládou ženy : rytier bez kráľa I. časť (1437 – 1442) : Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba.

Recenzenti: Petr Elbel, Miriam Hlavačková. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2021. 399 s. ISBN 978-80-85501-84-1
Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči.Imrich Kotvan (1910-1984) : rodák z Trnovca pri Holíči.

Ed.: Eva Frimmová ; recenzenti: Michal Bada, Miroslav Kamenický. Bratislava ; Trnovec : Historický ústav SAV : Obecný úrad Trnovec pri Holíči, 2021. 186 s. ISBN 978-80-89867-06-6
Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 - 1939).Od demokracie k autoritárstvu. Ponitrie v období autonómie (1938 – 1939).

Ed.: Róbert Arpáš ; recenzenti: Ladislav Ruman, Peter Mičko. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 167 s. ISBN 978-80-558-1672-2
Fenomény dejín.Fenomény dejín.

Editor: Jaroslav Valent. Bratislava : Petit Press, a. s., 2021. 160 s. Knižná edícia autorov denníka SME. ISBN 978-80-559-0714-7
BOSÁK, Martin - HALLON, Ľudovít - BOSÁK, Rudolf: Americko-slovenská banka.BOSÁK, Martin – HALLON, Ľudovít – BOSÁK, Rudolf.

Americko-slovenská banka.

Recenzenti: Roman Holec, František Chudják. Košice : OZ Gamajun, 2020. 253 s. ISBN 978-80-973219-6-3
DEMMEL, József: Szörnyeteg Felső-Magyarországon? Grünwald Béla és a szlovák-magyar kapcsolatok története.DEMMEL, József.

Szörnyeteg Felső-Magyarországon? Grünwald Béla és a szlovák-magyar kapcsolatok története.

Szakmai lektor: Eva Kowalská, Peter Šoltés. Ráció Kiadó, Budapest, 2021. 284 s. ISBN 978-615-56-7545-4
Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.

Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV.
HALLON, Ľudovít. Die Slowakei und NS-Deutschland : über die Rolle des Satellitenstaates für die "deutsche Großraumwirtschaft".HALLON, Ľudovít.

Die Slowakei und NS-Deutschland : über die Rolle des Satellitenstaates für die „deutsche Großraumwirtschaft“.

Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 304 pp. ISBN 978-3-8382-1392-7
DEMMEL, József. Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségében a 19. század közepén.DEMMEL, József.

Családi konfliktusok egy dél-alföldi mezőváros evangélikus egyházközségében a 19. század közepén.

Szakmai lektorok: Anna István, Botond Kertész. Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2020. 124 s. Bibliotheca Ludovici Haan. ISBN 978-615-6014-01-6. ISSN 2732-1428
Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. Počátky normalizace v Československu (1969-1971). Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám, II.Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. Počátky normalizace v Československu (1969-1971). Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám, II.

Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, 191 s. ISBN 978-80-224-1878-2
International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 85. 2016.International bibliography of historical sciences. Vol. 85. 2016.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2021. 421 s. ISBN 978-3-11-068129-1. e-ISBN 978-3-11-068143-7. ISSN 0074-2015
KŠIŇAN, Michal : Milan Rastislav Štefánik - The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia.KŠIŇAN, Michal.

Milan Rastislav Štefánik : The Slovak National Hero and Co-Founder of Czechoslovakia.

London ; New York : Routledge Taylor&Francis Group, 2021. 284 s. ISBN 978-0-367-55005-9
GAUČÍK, Štefan: Podnik v osídlach štátu. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti.GAUČÍK, Štefan.

Podnik v osídlach štátu. Podnikateľské elity na príklade Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej spoločnosti.

Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020, 278 s. ISBN 978-80-224-1869-0
STEINHÜBEL, Ján: The Nitrian Principality : The Beginnings of Medieval Slovakia.STEINHÜBEL, Ján.

The Nitrian Principality : The Beginnings of Medieval Slovakia.

The English edition, elaborated and supplemented. Leiden; Boston : Brill, 2021. 670 pp. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450; 68). ISBN 978-90-04-43782-1. ISSN 1872-8103
Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska : Alba Iulia, 15. - 18. október 2018 = Anul 1918 - anul speranţei : lucrările celei de-a XIII-a reuniuni a Comisiei de Istorie Româno-Slovace : Alba Iulia, 15-18 octombrie 2018.Rok 1918 – rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska : Alba Iulia, 15. – 18. október 2018 = Anul 1918 – anul speranţei : lucrările celei de-a XIII-a reuniuni a Comisiei de Istorie Româno-Slovace : Alba Iulia, 15-18 octombrie 2018.

Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. Alba Iulia : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Mega, 2020. 421 s. ISBN 978-606-95038-1-2
História : revue o dejinách spoločnosti.História : revue o dejinách spoločnosti.Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius – AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316
Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis.Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis.

Ed.: Jakub Drábik. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 167 p. ISBN 978-3-8382-1554-9
"Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945.„Zabrániť bahnu morálneho rozkladu“ : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945.

Kolektívnu monografiu zostavili: Ingrid Kušniráková, Elena Mannová ; recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 536 s. ISBN 978-80-224-1858-4
Výchova a vzdelávanie v siločiarach času.Výchova a vzdelávanie v siločiarach času.

Zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Adriana Kičková, Zuzana Poláčková. Prvé vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 124 s. ISBN ISBN 978-80-224-1867-6
ĎURČO, Michal: Cesty a diaľnice na Slovensku v medzivojnovom období. Nástup automobilovej doby v znamení prvej československej republiky.ĎURČO, Michal.

Cesty a diaľnice na Slovensku v medzivojnovom období. Nástup automobilovej doby v znamení prvej československej republiky.

Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2020. 230 s. ISBN 978-80-224-1868-3 
Historický časopis - vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej EurópyHistorický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012)Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2020 vychádza HČ 6x do roka (č.5 a č.6 v angl.). ISSN 0018-2575.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006