Monografie, Zborníky 2022

Rok 2022

Od konfliktu k zločinuOd konfliktu k zločinu : skúmanie kriminality v minulosti

Zostavovateľka: Blanka Szeghyová ; recenzenti: Miroslav Lysý, Peter Benka. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2022. 357 s. ISBN 978-80-224-1992-5
Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom UhorskuDRUGA, Marek

Benediktínske kláštory a ich donátori v arpádovskom Uhorsku

Recenzenti: Vincent Múcska, Tomáš Borovský. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2022. 518 s. ISBN 978-80-224-1996-3
Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938)KRAJČÍR, Lukáš

Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938) : alternatíva k ľudáckemu autonomizmu

Recenzenti: Jozef Vozár, Marek Junek. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2022. 359 s. ISBN 978-80-224-1997-0
Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2020. roč. 32Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2020. roč. 32

Zostavovatelia: Štefan Gaučík, Daniel Hupko ; recenzenti: Elena Mannová, Jana Laslavíková, Daniel Hupko, Filip Jaššo, Katarína Bajcurová, Peter Barta, Dana Hučková, Eva Kowalská, Michal Slivka, Vladimír Turčan, Martin Vašš, Miriam Viršinská. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2021. ISBN 978-80-89636-47-1. ISSN 2586-0011
SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal - HALLON, Ľudovít: Automobilizmus na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.SABOL, Miroslav – ĎURČO, Michal – HALLON, Ľudovít

Automobilizmus na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Recenzenti: Peter Mičko, Pavel Dufek. Praha : Karolinum, 2022. 173 s. ISBN 978-80-246-5441-6
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - STACHO, Ľubo - HURNAUS, Hertha - TRIAŠKA STEFANOVIĆ, Olja - HAKÁR, Matej - Dom odborov : Istropolis.MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – SZALAY, Peter – STACHO, Ľubo – HURNAUS, Hertha – TRIAŠKA STEFANOVIĆ, Olja – HAKÁR, Matej

Dom odborov : Istropolis

Recenzovali: Rostislav Švácha, Matúš Dulla. Bratislava : Čierne diery, o. z., 2022. 238 s. ISBN 978-80-973550-6-7
Historické štúdie 56Historické štúdie: ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.56 (2022)
Československé légie – Slováci – Slovensko.Československé légie – Slováci – Slovensko

Zostavovatelia: Peter Chorvát, Martin Posch ; recenzenti: Tomáš Jahelka, Vladimír Sklenka. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2022. 436 s. ISBN 978-80-89523-79-5
European Colonialism: History and ConsequencesPOLÁČKOVÁ, Zuzana – van DUIN, Pieter C.

European Colonialism: History and Consequences

Reviewers: Lucia Mokrá, David Reichardt. Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2022. 144 pp. ISBN 978-80-224-1971-0
HLAVAČKOVÁ, Miriam: Pútnik : kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma : sonda do života stredovekých pútnikov.HLAVAČKOVÁ, Miriam

Pútnik : kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma : sonda do života stredovekých pútnikov

Recenzenti: Daniela Dvořáková, Antonín Kalous. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2022. 335 s. ISBN 978-80-85501-89-6
Klíma v dejinách : ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny.Klíma v dejinách : ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

Ed. Branislav Kovár, Lucia Benediková, Oliver Zajac ; recenzenti: Gertrúda Březinová, Milan Lapin, Viktória Rigová. Bratislava : Premedia, 2022. 447 s. ISBN 978-80-8242-101-2
JANURA, Tomáš - ZVAROVÁ, Zuzana: Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici.JANURA, Tomáš – ZVAROVÁ, Zuzana

Vidiecke šľachtické sídla v Hontianskej stolici

Recenzenti: Magdaléna Kvasnicová, Henrieta Žažová. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2021. 172 s. ISBN 978-80-89756-17-9
Kulturelle Langzeitfolgen industriellen Strukturwandels : Ruhrgebiet - Tschechien - Slowakei.Kulturelle Langzeitfolgen industriellen Strukturwandels : Ruhrgebiet – Tschechien – Slowakei

Hg. Stefan Berger, Frank Hadler, Roman Holec, Kristina Kaiserová. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2022. 389 p. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Band 25. ISBN 978-3-96023-384-8
HOLEC, Roman: Diadal és katasztrófa. Trianon egy szlovák történész szemével.HOLEC, Roman

Diadal és katasztrófa. Trianon egy szlovák történész szemével

Lektorálta: Bödők Gergely, G. Kovács László. Budapest : Lábnyom Könyvkiadó, Šamorín : Zelený kocúr s. r. o., 2022. 407 s. ISBN 978-615-81115-5-3
HOLEC, Roman - Kniha o čítaní, čítanie o knihách : kto, čo, kde a prečo čítal v "dlhom" 19. storočí na Slovensku.HOLEC, Roman

Kniha o čítaní, čítanie o knihách : kto, čo, kde a prečo čítal v „dlhom“ 19. storočí na Slovensku

Recenzenti: Peter Švorc, Ľudovít Hallon. Bratislava : Marenčin PT, 2022. 364 s. ISBN 978-80-569-0849-5
Rok 1918 a potom...Rok 1918 a potom… : slovenská spoločnosť na prahu novej éry

Zostavil Martin Posch ; recenzenti: Ján Danek, Peter Šumichrast. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 199 s. ISBN 978-80-224-1932-1
Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svet medzi dvoma svetovými vojnami (1918-1939).Od bouře k bouři : Československo, Evropa a svet medzi dvoma svetovými vojnami (1918-1939)

Eds. Jakub Drábik, Jakub Rákosník ; recenzenti: Ivan Jakubec, Martin Jemelka, Petr Koura, Martin Posch. Praha : Academia, 2022. 810 s. ISBN 978-80-200-2923-2
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.Historické štúdie: ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.55 (2021)
História : revue o dejinách spoločnosti.História: revue o dejinách spoločnosti.Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius – AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r. 2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012).Historický časopis: Historického ústavu SAV (do r. 2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012).Hlavný redaktor Adam Hudek. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2020 vychádza HČ 6x do roka (č. 5 a č. 6 v angl.). ISSN 0018-2575.
Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.

Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV.
International bibliography of historical sciences. Vol. 86. 2017.International bibliography of historical sciences. Vol. 86. 2017

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková … [et al.]. München : De Gruyter Saur, 2022. 407 s. ISBN 978-3-11-066458-4. ISSN 0074-2015
Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností.Rok 1919 a Slovensko : sondy do kľúčových udalostí, inštitúcií, orgánov a osobností

Zostavovateľ: Lukáš Krajčír ; vedecký redaktor: Peter Mulík, recenzenti: Pavol Parenička, Marcel Martinkovič. Martin : Matica slovenská, 2021. 246 s. ISBN 978-80-8128-273-7
Czechoslovakism.Czechoslovakism

Edited by Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart. Abingdon ; New York : Routledge, 2022. 490 pp. (Routledge Histories of Central and Eastern Europe). ISBN 978-1-032-07072-8
Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland.Rulership in Medieval East Central Europe : Power, Ritual and Legitimacy in Bohemia, Hungary and Poland

Edited by Grischa Vercamer, Dušan Zupka. Leiden ; Boston : BRILL, 2022. 445 pp. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450-1450, 78). ISBN 978-90-04-49980-5
MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína: Gizi Fleischmannová : návrat nežiaduci.MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína

Gizi Fleischmannová : návrat nežiaduci

Recenzenti: Jozef Leikert, Peter Salner. Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : Marenčin PT, 2022. 213 s. ISBN 978-80-569-0927-0

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006