Monografie, Zborníky 2023

Rok 2023

Z vrcholu na okraj : elity a marginalizované skupiny v dejinách našich miestZ vrcholu na okraj : elity a marginalizované skupiny v dejinách našich miest

Zostavovateľ: Michal Bada ; Recenzenti: Mária Fedorčáková, Olga Fejtová, Mária Kohútová, Vladimír Segeš. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2023. 433 s. ISBN 978-80-224-2047-1
HLAVINKA, Ján: The Man Who Escaped From Majdanek: Dionýz Lénard and His TestimonyHLAVINKA, Ján

The Man Who Escaped From Majdanek: Dionýz Lénard and His Testimony

English edition, elaborated and supplemented. Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023. 151 p. ISBN 978-80-224-2043-3
Kapitoly z dejín vedy na vysokých školách na Slovensku v období 1918 – 1968Kapitoly z dejín vedy na vysokých školách na Slovensku v období 1918 – 1968

Zostavovateľ: Ľudovít Hallon ; recenzenti: Michal Uher, Pavel Hronček. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023. 215 s. ISBN 978-80-224-2042-6
Vlastnícke režimy a majetkové konflikty v 20. storočí : Nemecko a Československo v medzinárodnom kontexteVlastnícke režimy a majetkové konflikty v 20. storočí : Nemecko a Československo v medzinárodnom kontexte

Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (zost.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. 324 s. ISBN 978-80-574-0140-7
DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Pod kraljičinim žezlom : Elizabeta Luksemburška in Ulrik II. Celjski (1437–1442)DVOŘÁKOVÁ, Daniela

Pod kraljičinim žezlom : Elizabeta Luksemburška in Ulrik II. Celjski (1437–1442)

Strokovni pregled: Igor Grdina. Celje : Celjska Mohorjeva družba, 2023. 392 s. Nekronani kralj, I. ISBN 978-961-278-674-8
MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína: Židovská školaMEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína

Židovská škola

Recenzenti: Milan Katuninec, Jozef Leikert. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2023. 220 s. ISBN 978-80-569-1174-7
História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejínHistória zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín

Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023. 527 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-2027-3
Dejiny Slovenskej akadémie vied (1., 2. diel)Dejiny Slovenskej akadémie vied (1., 2. diel)

Editori druhého vydania: Adam Hudek, Dušan Kováč ; recenzenti: Valerián Bystrický, Fedor Čiampor, Branislav Lichardus, Štefan Luby, Silvester Takács. Druhé, doplnené a upravené vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023. 1440 s. ISBN 978-80-224-2011-2
MICHÁLEK, Slavomír: Nazi Germany and the Role of the US in the Fate of Czechoslovak Monetary GoldMICHÁLEK, Slavomír

Nazi Germany and the Role of the US in the Fate of Czechoslovak Monetary Gold

Cham : Palgrave Macmillan, 2023. 331 p. ISBN 978-3-031-38757-9 
POLÁČKOVÁ, Zuzana - van DUIN, Pieter C.: Portugal and Slovakia in Comparative Perspective : essays on Iberian-Slavic political, social, and cultural questions : with a foreword by Dr. Slavomír MichálekPOLÁČKOVÁ, Zuzana – van DUIN, Pieter C.

Portugal and Slovakia in Comparative Perspective : essays on Iberian-Slavic political, social, and cultural questions : with a foreword by Dr. Slavomír Michálek

Reviewers: Josette Baer, Juraj Marušiak. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2023. 195 p. ISBN 978-3-8382-1771-0
Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory.

Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela - ELBEL, Petr - PAPSONOVÁ, Mária - Eberhard Windecke I. : Pamätihodnosti z čias panovania cisára ŽigmundaDVOŘÁKOVÁ, Daniela – ELBEL, Petr – PAPSONOVÁ, Mária

Eberhard Windecke I. : Pamätihodnosti z čias panovania cisára Žigmunda

Recenzenti: Antonín Kalous, Vincent Múcska. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2023. 295 s. ISBN 978-80-85501-91-9
SCHVARC, Michal - János Esterházy a jeho miesto v moderných slovenských dejinách = János Esterházy and his place in modern Slovak historySCHVARC, Michal

János Esterházy a jeho miesto v moderných slovenských dejinách = János Esterházy and his place in modern Slovak history

Recenzenti: Miroslav Michela, Dušan Segeš. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2023. 191 s. ISBN 978-80-88726-84-5
Sláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíriSláva šľachetným VII : chýr o dobrom doktorovi sa rýchlo šíri

Zostavila: Daniela Kodajová ; recenzenti: Ján Danek, Dana Hučková. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2022. 307 s. ISBN 978-80-973987-1-2
HABERLANDOVÁ, Katarína - Sídlo slovenskej diplomacie : architektúra v historickom kontexte = The Slovak Diplomatic Headquarters. Architecture in its Historical ContextHABERLANDOVÁ, Katarína

Sídlo slovenskej diplomacie : architektúra v historickom kontexte = The Slovak Diplomatic Headquarters. Architecture in its Historical Context

Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Komunikačný odbor, [2023]. 95 s. ISBN 978-80-88726-82-1
SOS A : správa o slovenskej architektúreSOS A : správa o slovenskej architektúre

Zostavovateľky: Henrieta Moravčíková, Laura Krišteková ; recenzenti: Mária Topolčanská, Jakub Kopec. Bratislava : Slovart, 2023. 280 s. ISBN 978-80-566-5849-9
BLAŠČÁK, Fedor - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga - HLAVINKA, Ján - VRZGULOVÁ, Monika: Ľudácka Slovenská republika rokov 1939 – 1945 a holokaust v kolektívnej historickej pamäti slovenskej spoločnosti : správa z komparatívneho výskumu 2023 – 2013BLAŠČÁK, Fedor – GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga – HLAVINKA, Ján – VRZGULOVÁ, Monika

Ľudácka Slovenská republika rokov 1939 – 1945 a holokaust v kolektívnej historickej pamäti slovenskej spoločnosti : správa z komparatívneho výskumu 2023 – 2013

Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2023. 66 s. ISBN 978-80-89571-24-6
DVOŘÁKOVÁ, Daniela - GÁLIS, Tomáš - GURA DORIČOVÁ, Denisa: Stopy stredoveku : rozhovory o ľuďoch temnej dobyDVOŘÁKOVÁ, Daniela – GÁLIS, Tomáš – GURA DORIČOVÁ, Denisa

Stopy stredoveku : rozhovory o ľuďoch temnej doby

Odborná spolupráca: Vincent Múcska. Bratislava : N Press, s. r. o., 2023. 235 s. ISBN 978-80-8230-163-5
HLAVINKA, Ján - ZAVACKÁ, Katarína - WERNER, Andrej: Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou?HLAVINKA, Ján – ZAVACKÁ, Katarína – WERNER, Andrej

Ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovi? : Vysporiadalo sa Slovensko s tragickou minulosťou?

Zostavovateľ: Ján Hlavinka. Bratislava : Občianske združenie Dokumentačné stredisko holokaustu, 2023. 39 s. ISBN 978-80-969857-8-4
HOLEC, Roman - LUKÁČOVÁ, Alexandra: Európsky rod v slovenskom svete : rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945HOLEC, Roman – LUKÁČOVÁ, Alexandra

Európsky rod v slovenskom svete : rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945

Recenzenti: Jan Županič, Daniel Hupko. 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2023. 342 s. ISBN 978-80-556-4745-6
Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentantiPanovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti

Zostavovatelia: Martin Štefánik, Ján Steinhübel ; recenzenti: Juraj Šedivý, Martin Nodl. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 383 s. ISBN 978-80-224-1976-5
Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945

Zostavili: Dušan Kováč, Matej Hanula ; recenzenti: Jan Rychlík, Josette Baer Hill. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 519 s. ISBN 978-80-224-2001-3
História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejínHistória zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín

Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022. 571 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-1982-6
International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 87. 2018.International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 87. 2018.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková … [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2023. 417 p.
LONDÁK, Miroslav: Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstvaLONDÁK, Miroslav

Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva

Recenzenti: Jaroslav Husár, Zdeněk Jirásek, Peter Weiss. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 216 s. ISBN 978-80-224-1972-7 
Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019.Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019.

Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023. 230 p. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, Band 42. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r. 2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012).Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r. 2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012).Hlavný redaktor: Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i., 1952-. Vychádza 5x ročne. ISSN 0018-2575.
História : revue o dejinách spoločnosti.História : revue o dejinách spoločnosti.Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : HISTÓRIA, o. z. : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. ISSN 1335-8316

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006