Michala Kšiňana z Historického ústavu SAV menovali rytierom Radu Akademických paliem

Michala Kšiňana z Historického ústavu SAV menovali rytierom Radu Akademických paliem

Začiatkom tohtoročného júna J. E. Pascal le Deunff, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku menoval tri popredné frankofónne osobnosti z vedeckého, univerzitného a pedagogického prostredia rytiermi Radu Akademických paliem – medzi nimi Mgr. Michala Kšiňana, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i., a člena Predsedníctva SAV.      

Michal Kšiňan, popredný slovenský historik, sa intenzívne angažuje pri francúzsko-slovenskej akademickej spolupráci. Známy je aj ako autor knihy Milan Rastislav Štefánik – Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami, prvej vedeckej biografie tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Vyšla v anglickom, francúzskom a čoskoro aj v českom preklade. Rad Akademických paliem je pre Michala Kšiňana obrovským zadosťučinením. „Je to pre mňa obrovská česť a zadosťučinenie. Moja vďaka patrí všetkým, ktorí ma sprevádzali a podporovali v mojich akademických dobrodružstvách,“ uviedol historik pri ocenení. J. E. Pascal le Deunff vyzdvihol v príhovore pri odovzdávaní ocenenia zásluhy Michala Kšiňana o rozvoj francúzsko-slovenských vedeckých stykov, ako aj prácu historika, ktorá umožňuje lepšie vzájomné pochopenie Slovákov a Francúzov.

Ďalšími ocenenými boli Zuzana Calvet, popredná osobnosť frankofónneho školstva a združení na Slovensku, a Marián Giba, profesor ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, predseda výkonného výboru združenia IUFS, poradca dvoch prezidentov Slovenskej republiky.

Akademické palmy sú francúzskym vyznamenaním, ktorého história siaha obdobia cisára Napoleona, do roku 1808. Ide o najstaršie výhradne civilné ocenenie pre významných členov univerzity. Podľa výnosu z roku 1955 ocenenie môže získať človek, ktorý viac ako desať rokov preukazoval významné služby v oblasti vedy a vzdelávania a podobne alebo prispel k obohateniu kultúrneho dedičstva.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: vladivlad.com/Vladimír Pauco